De ‘Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maassluis’ heeft tot doel: het stimuleren van culturele, sociale en recreatieve activiteiten met algemeen nut.
 
Deze stichting is met notariële statuten op initiatief van de Bedrijven Kring Maassluis opgericht.
 
De stichting wordt gesteund door en beheerd namens ondernemingen, die Maassluise personeelsleden in dienst hebben.